08-591 225 45
info@mdbs.se
Måndag-Fredag 7-16, lunchstängt 12-13

Tjänster

bilarna

Service & Underhåll

Lika viktigt som det är att ha brandredskap och brandförebyggande utrustning är det att ha löpande kontroll och service av den. Vi erbjuder översyn och underhåll av marknadens alla brand och säkerhetsutrustningar. Vi utför även brandskyddsbesiktningar enligt gällande försäkrings och myndighetskrav. Som ett självklart komplement ingår även rådgivning, projektering och utbildning. Vi vill i samarbete med kunden utveckla brandskyddsarbetet för att trygga verksamheten och rädda liv och egendom när olyckan är framme.

linjal

Besiktningar & dokumentation

Vi kan erbjuda hjälp att ta reda på om de normer och krav som ställs på verksamheten uppfylls. Dessutom kan vi upprätta brandskyddsdokumentation i enlighet med Boverkets byggregler vid uppförande, renovering eller ändring av en byggnad.

boken

Utbildning

Rätt kunskap och information är viktigt för att personalen på en arbetsplats ska kunna hantera och förebygga svåra situationer, tex en brand. Vi kan bla erbjuda utbildning i brandskydd, utrymning, första hjälpen och krishantering eller anpassa en utbildning efter kundens behov och önskemål. Vi har en modern och trivsam utbildningslokal men oftast sker utbildningarna på plats hos kunden.

sbaa

SBA

Enligt lagen om skydd mot olyckor har arbetsgivare eller organisationer skyldighet att se till att man säkerställer brandskyddet och att det behåller en hög nivå över en lång tid. Ett SBA – Systematiskt brandskyddsarbete är en metod för att hjälpa arbetsgivaren med det. Man ökar engagemanget hos medarbetarna och på så sätt blir de mer medvetna om risker och kan snabbt ingripa för att undvika ett tillbud.