Tjänster

Vi tillhandahåller och förvaltar kontorsfastigheter, lagerlokaler, bostadshus, med mera.

Nöjda hyresgäster år efter år ser vi som ett kvitto på våra höga serviceambitioner, och viljan att vara en fastighetsvärd att lita på.